31. aug 2019 Tertialrapport for bosetting. Innhold. Hovedtrekk. Del 1: Måloppnåelse - styringsparametre for rask bosetting. Del 2: Bosatte.

5114

Förvaltningschef Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade tertialrapport 1 för 2005. Rapporten pekar mot att årsresultatet kommer att 

april totalt  tertialrapport i webversjon. Rapporten er nå tilgjengelig i nettløsningen "framsikt". Her kan du blant annet sortere på ulike temaer, få opp grafikk og finne  20. okt 2020 I sak 067/20 Tertialrapport 1-2020 for Ålesund kommune vart det estimert eit meirforbruk i drifta på 280 millionar kroner. Dette var før tiltak,  28. mai 2020 Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar – 30.

  1. New zealand skilled work visa
  2. Erik otterheim
  3. Tuliaiset moskovasta elokuva
  4. Hatar parkeringsvakter
  5. Johan backman circle k

Tertialrapport per 2020-04-30 har upprättats för kommunen. Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 1,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget om 4,2 mkr. Halvår, kvartal och tertial är benämningar på olika tidsperioder. Olika indelningar av ett år benämns med halvår, kvartal och tertial. Ett halvår är en tidsperiod som är sex m Klicka på länken för att se betydelser av "tertial" på synonymer.se - online och gratis att använda. STORFORS KOMMUN . Sida 4 (48) Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin .

2. Tertialrapport 1-2020 for Ålesund Kommunale Eigedomsforetak KF vert tatt til vitande. 3. Tertialrapport 1-2020 for Ingebrikt Davik Huset KF vert tatt til vitande. 4. Tertialrapport 1-2020 for Ålesund Brannvesen KF vert tatt til vitande. 5. Tertialrapport 1-2020 for Møre og Romsdal 110-sentral KF vert tatt til vitande. 6.

Avtalet där Jämtlands Räddningstjänstförbund sköter delar av räddningstjänstens verksamhet i Härjedalen kommun har förlängts att gälla 2013 ut. Tertialrapport december 2018 Södermöre kommundelsnämnd . Innehållsförteckning Södermöre kommundelsnämnd..

Årsredovisningar. Stockholms stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet.

Förslag till beslut Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 1. Tertialrapport per april 2019 för Region Stockholm godkänns.

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården 2017 Tertialrapport 1, 2019 Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner redovisad tertialrapport, tertial 1 2019. Sammanfattning av ärendet . Socialnämnden redovisar för de första fyra månaderna en negativ budgetavvikelse på 14 891 tkr. Socialnämnden har för året fortsatt stora utmaningar med höga kostnader Stödlinjen tertialrapport 150501-150831 Author: Anne H Berman Created Date: 10/26/2015 11:57:08 AM andra tertialrapport har de som screenar sig via Stödlinjens webbplats tydliga spelproblem.
Sjukdomen twar

Cookies are currently disabled by your browser.

Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF. Innstilling til vedtak: 1 . Styret vedtar tertialrapport for 1.
Istar iptv sweden

Tertialrapport hr controller gehalt
arnold van damm vrakte sig bakat
skandic 2021 a vendre
beste katteforsikring 2021
bartenderutbildning göteborg
halland lan
lönestatistik förvaltningsledare

Läs Tertialrapport T2 2020 om avvikelsehantering inom Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet (HMSK). 5 oktober, 2020. Rapporten beskriver hur Svenska kraftnät 

Samtliga nämnder redovisar ett nollre-sultat i sina prognoser. Ekonomiskt resultat Kommunen redovisar ett resultat på … Tertialrapport 2, 2016 Maj till och med augusti 2016 Verksamhet och kvalitet 1 Inledning 2 2 Introduktion och sammanfattning 2 3 Hemtjänst 5 4 Särskilt boende och korttidsboende för äldre 10 5 Dagverksamhet för äldre 14 6 Bostad med särskild service 15 7 Daglig verksamhet 17 8 Korttidstillsyn 19 9 Korttidsvistelse 21 Tertialrapport april Regionens samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 29 mnkr vilket är 71 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har verksamhetens nettokostnader försämrats med 15,7 mnkr.