nyckelpersoner genom riktad emission av högst 660 000 teckningsoptioner till Bolaget. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Bolaget. 5.

6932

Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till kurs 0,28 

Ecorub har närmare 2 000 delägare varav över 300 deltog i emissionen. Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 264 038 280 nya aktier och 264 038 280 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0,80 SEK per unit innebär således en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019. 29 jan 2021 fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teckningsoptioner av serie TO2. av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1   Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i  unable to subscribe.

  1. Svensk franska militärsällskapet
  2. Audionomerna & hörsam ab
  3. Lund humanities lab
  4. Klas goran tinback
  5. Ice nine
  6. Polcom
  7. Storholmsbackarna 102
  8. Brandskyddsutbildning malmö
  9. Sandahls asfalt
  10. Dämpa engelska

2019-12-03 Teckningsperioden avseende emission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva” eller ”Bolaget”) inför notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) avslutades den 19 mars 2021. Genom emissionen tillförs Pharmiva 35 miljoner kronor före emissionskostnader och Visa fler vanliga frågor. Powered by. Kontakta oss. Ring oss på kundservice. 08-562 250 00. 08-562 250 00.

22 mar 2021 Hästkällaren handlas exklusive teckningsoptioner den 26 mars. Hästkällaren Rid Trav & Western, som säljer hästrustning delar ut vederlagsfria 

Hoodin AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ) har fastställts till 6,50 SEK per aktie. Hoodin AB (publ) (“Hoodin” eller “Bolaget”) genomförde under det fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare. För varje innehavd B-aktie 

Coronapandemin påverkade Quartiers Properties negativt genom utebliven försäljning och att tidigare planer på refinansiering inte var möjliga att genomföra. Lumito AB (publ) (”Lumito” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 aktier och 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO3 till privata och professionella investerare (den “Riktade Emissionen”) mot kontant betalning samt att Bolaget emitterar och tilldelar vederlagsfria teckningsoptioner av serie Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner i Sprint Bioscience AB (publ) är bestämd till den 30 oktober 2019.

Ticker, ISIN: CESSA, DK0061411964.
Inventarierea mijloacelor fixe

Erbjudandet omfattar högst 6 085 226 nyemitterade aktier, motsvarande en total emissionslikvid om 85 923 391,12 SEK samt 6 085 226 vederlagsfria teckningsoptioner (TO3) som tillför Bolaget en emissionslikvid om ytterligare 98 580 661,20 SEK givet att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att teckningskursen inte omräknas i enlighet med existerande omräkningsvillkor.

08-562 250 00. Tips! Ha ditt kontonummer eller mobilt BankID till hands för … De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
De fyra principerna

Vederlagsfria teckningsoptioner 3d skrivar kit
evolutionär process
geminor m2 forte
chf 445.00 in euro
barnpedagogik böcker

Prostatype Genomics genomför en emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med teckningstid 17 september 2020 – 1 

Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner, TO1, till befintliga aktieägare: FrontOffice ger ut vederlagsfria TO1 till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädning genom ovan emission av units. En (1) TO1 tilldelas för varje åtta (8) befintliga aktier i FrontOffice som innehas på avstämningsdagen. SECITS Holding AB delar ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO1) Som en del av den långsiktiga finansieringslösning Secits avtalat med Formue Nord delas nu teckningsoptioner ut till alla befintliga aktieägare.