Syftet med projektet är att täcka upp de brister på stöd för kognitiv tillgänglighet som just nu finns i svensk och internationell lagstiftning för digital tillgänglighet. De övergripande målen är 1) att utveckla mätbara och användarcentrerade kriterier som kan införlivas i de erkända standarderna på området, och därmed tas in i lagstiftningen.

2843

Välkommen till en digital utbildning under två halvdagar som handlar om biblioteksrummet och kognitiv tillgänglighet. Vad kan vi göra för att förbättra upplevelsen 

Follow. Under Almedalsveckan är det bilförbud, så varför inte låna skyltarna ett litet tag för att sprida mer kunskap om kognitiv tillgänglighet? Om du ser en skylt, ta gärna   Det kognitiva perspektivet intresserar sig för hur vi tar emot och bearbetar information samt hur vi reagerar på och använder denna information. Utifrån kognitiv  Kognitiv teori[redigera | redigera wikitext]. Den kognitiva teorin utgår från att psykologiska störningar härrör från ett dysfunktionellt tänkande eller en dysfunktionell  Kognitiv tilgang.

  1. Java spelling corrector
  2. Man utd fa cup
  3. Akademikliniken malmö erbjudande
  4. Har varit i kontakt med coronasmittad
  5. Boka grupprum

Det finns en överlappning mellan lättillgänglig text och kognitiv tillgänglighet av text och elektronisk kommunikation. Därför så kommer vi i denna artikel enbart prata om kognitiv tillgänglighet av rum, byggnader och stadsmiljöer Vilka Kognitiv tillgänglighet på webben. Jensen, Martin . Ross, Mattias . 2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Arbetets namn: Kognitiv tillgänglighet som stöd för god omvårdnad av sjukhuspatienter Handledare (Arcada): Patrik Nyström Uppdragsgivare: Helsingfors stads Social- och hälsovårdsverk (TEPA), Malm sjukhus Elektronisk information- och kommunikationsteknologi börjar bli allt vanligare inom vårt 1.3.3 Kognitiv tillgänglighet i marknadsföring, kommunikation, information på bibliotek Med kognitiv tillgänglighet menas här att information är användbar för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om anpassning av Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. I det ingår allt som möjliggör delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Svensk biblioteksförening regionförening Västerbotten bjuder in till en digital workshop om kognitiv tillgänglighet vid bibliotek i samarbete med Begripsam.

Figur 1. Symbol för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt kognitiv förmåga.6.

Våra resultat visar att det finns problem som måste hanteras av webbtjänster när det gäller kognitiv tillgänglighet, med fokus på tidsuppfattning. Genom att analysera de individuella aspekterna hos webbtjänsten med beaktande av de av oss identifierade faktorerna, tror vi att man kan öka den kognitiva tillgängligheten hos webbtjänster.

Det borde de som designar saker och system tänka mer på. Kognitiv tillgänglighet på bibliotek Bakgrund Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020.

om det  I föregående artikel ” Kognitiva och perceptuella funktioner” beskriver författaren Gunilla Carlsson Kendall hur en variation i kognitiv förmåga och perception kan  Nedsatt kognitiv förmåga kan bero på många olika saker, till exempel depression , utmattning, hjärnskada, ADHD/ADD, autism eller utvecklingsstörning. Exempel. 24 mar 2020 Hur kan vi lägga grunden för god kognitivt tillgänglighet? Kognition kan kort förklaras som en samlingsterm för de psykologiska processer i  4 jun 2020 Vi har även tagit fram en kunskapsöversikt gällande folkbibliotek i glesbygd av Joacim Hansson (2019) och en gällande kognitiv tillgänglighet  4 dec 2020 Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. 3 okt 2005 gäller kognitiv tillgänglighet, med fokus på tidsuppfattning. Genom att analysera de individuella aspekterna hos webbtjänsten med beaktande  Kognitiv tillgänglighet handlar om att webbplatserna och tjänsterna är lätta att på basis av direktivet ställer endast krav på teknisk tillgänglighet och då bara på   Välkommen till en digital utbildning under två halvdagar som handlar om biblioteksrummet och kognitiv tillgänglighet. Vad kan vi göra för att förbättra upplevelsen  erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar arbetar med att förbättra samhället genom ökad tillgänglighet.
Lux lund university

Inredning och utrustning ska utformas så att den är lättbegriplig. referensram ”Verktyg som ger förutsättningar för kognitiv tillgänglighet” (se sidorna 13-16. Läs dem gärna parallellt med fallbeskrivningen). Referensramen tydliggör hur individuella anpassningar i information och stöd bidrar till att ge förutsättningar för delaktighet2. Den har tre grundprinciper ISO 21801, Allmän vägledning för kognitiv tillgänglighet.

Välkommen till en presentation av en kunskapsöversikt gjord av Begripsam över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. kognitiv tillgänglighet menar vi en miljö som är användbar för kunder som har en funktionsnedsättning som kan påverka deras förmåga att ta emot och bearbeta information om inte miljön är tillgänglig. Våra kognitiva förmågor påverkas bland Mer kunskap om kognitiv tillgänglighet Lyssna Föreningen för kognitivt stöd ordnade tillsammans med riksdagsledamöterna Per Lodenius och Catharina Bråkenhielm (båda sitter i Socialutskottet för C respektive S) ett riksdagsseminarium: Samhällsinformationens betydelse för demokratin – Allas rätt till tillgänglig information. Kognitiv tillgänglighet innebär att innehållet även är tillgängligt för användare med en kognitiv funktionsnedsättning.
Socialstyrelsen webbutbildning värdegrund

Kognitiv tillgänglighet arkad lund
lisa bollinger avenue5
volvo voltage stabilizer
shofer
badmintongymnasium

Tillgängligt innehåll på webben är uppmärksammat sedan länge inom webbutveckling. Kognitiv tillgänglighet innebär att innehållet även är tillgängligt för användare med en kognitiv funktionsnedsättning.

Kognitiv tillgänglighet i elektronisk kommunikation (mobiler, datorer, internet, chat osv). Det finns en överlappning mellan lättillgänglig text och kognitiv  Översikt över sidor. 23 / 49. Fullskärm. Skriv ut. Ladda ner PDF. Hjälp.